Ayarları doğrulayın
Anasayfa / İİBF / Yatırımlar

Yatırımlar

Yatırımlar ; Sermayenin Marjinal Etkinliği, Neo-Klasik Yatırım, Hızlandıran Modeli…

Sabit Sermaye Yatırımları

Bir ekonomide mevcut sermaye stokuna yapılan ilavelere sabit sermaye yatırımları denir.Yatırımlar

A. Bugünkü Değer Yöntemi: Modele göre firmaların yatırım kararları yatırım projesinin her yıl sağlayacağı net getiriler toplamının yatırım projesinin maliyeti ile karşılaştırılarak verilir.

B. Sermayenin Marjinal Etkinliği (MEC): Keynes tarafından geliştirilen yatırım modeli bugünkü değer yöntemine göre inşa edilmiştir. Keynes yatırım projesinin bugünkü değerini “0” kılan faiz haddine (İskonto Haddine) Sermayenin Marjinal Etkinliği demiştir.

Cr=(R/1+i+ R/1+i2+ …….. R/(1+in) ⇒ Faiz oranı ile yatırımlar arasında ters yönlü ilişki vardır.

MEC> i ⇒ Firma yatırım kararı alır.

MEC< i ⇒ Firma yatırım yapmaz.

Yatırımın Marjinal Etkinliği (Yatırım Talep Eğrisi)

Keynese göre faiz haddiyle yatırımlar arasındaki ilişkiyi gösteren eğriye yatırım talep eğrisi denir Firma için yatırımlardan beklenen net getirinin artması ya da yatırım maliyetlerinde meydana gelen azalışlar, yatırım talep eğriinin sağa kaymasına sebep olur. Bunlar veri faiz haddinde gerçekleşecektir.

C. Neo-Klasik yatırım Modeli

Modelde firmaların kar maksimizasyonu üretim düzeyini gerçekleştiren optimal sermaye düzeyinden hareketli firmaların yatırım kararlarının nasıl aldığı analiz edilir. Modele göre firma için optimal sermaye miktarı son birim sermayenin firmaya sağladığı getiriyle maliyetinin eşit olduğu noktada sağlanır.

Sermayenin Marjinal Ürünü= MPK=ΔY/ΔK

Sermayenin Maliyeti= CK

MPK>C⇒ Firma yatırım yapar.

MPK<CK  ⇒ Firma sermaye miktarını azaltır.

Modele göre faiz haddi ile yatırımlar arasında ters yönlü ilişki söz konusudur.

D. Hızlandıran Modeli

Model firmaların yatırım kararlarını elde ettikleri hasıla ile ilişkilendirmektedir. Modelin çıkış noktasında firmaların arzuladıkları sermaye stokunu garanti eden sabit bir sermaye hasıla oranı vardır. Modelde faiz haddiyle yatırımlar arasında bir ilişki yoktur.

V=K/Y

V.Y: Arzulanan sermaye Stoku

Gelir artışı yatırımı arttırırken gelir azalışı yatırımları azaltır.

E. Tobin’in “q” Teorisi

Firmaların hisse senetleri fiyatları ile yatırımlarını ilişkilendirmektedir.

q= Mevcut Sermayenin Piyasa Değeri/Mevcut Sermayenin Yenileme Maliyeti

q>1 firma yatırım Yapar

q< 1 Firma Yatırım yapmaz

Tobine göre hisse senetlerinin fiyatlarının artması firmaların yatırım kararlarını etkileyecektir. Buna göre;

  • Yapılacak kurumlar vergisi indirimleri
  • Ekonomide para arzında meydana gelecek artışlar
  • Ekonomide geleceğe dönük olumlu beklentiler. Hisse senetleri fiyatlarını arttırırken firma yatırımlarının artmasına neden olur.

Konut Yatırımları

Hane halklarının yeni konut alımı için yaptığı harcamalara konut yatırımı denir. Kısa dönemde konut piyasasında denge konut arz ve talebi tarafından belirlenir.

Kısa dönemde konut fiyatını belirleyen temel unsur konut talebi iken konut talebini belirleyen temel unsur ise reel faizdir. Faiz oranında düşüş konut talebinin artmasına neden olurken bu konut fiyatlarını arttırır ve uzun dönemde konut arzının artmasına neden olacaktır.

Stok Yatırımları

Firmaların ham madde yarı mamül ve nihai mal stoklarına yaptıkları ilavelere stok yatırımı denir. Firmaların stok tutmalarındaki amaç şu şekilde sıralanabilir;

  • Üretimde sürekliliği sağlamak ve kesintiye uğratmamak.
  • Aşırı talebin olduğu dönemlerde yok satmamak.
  • Toplam talepte meydana gelecek dalgalanmalardan etkilenmemek için firmalar stok tutarlar.

Stok yatırımları konjonktür dalgaları ile doğru yönlü ilişki içerisindedir.

 

Hakkında Mehmet ERDOĞAN

Mustafa Kemal Üniversitesinde İktisat 2.sınıf öğrencisiyim.Sizlere yardımcı olma amaçlı kendimi iyi gördüğüm konularda içerikler hazırlayıp paylaşmak tayım.Daha önce farklı sitelerde ve mobil uygulamalarda içerikler paylaşırken şimdi sadece notdunyasi.com ile beraber çalışmaktayım. KPSSA,KPPSB,KPSS Önlisans,KPSS Ortaöğretim ve İİBF ders içerik ve notlarına benim yazılarımdan ulaşabilir siniz.Hayatta Başarılar...

İlginizi Çekebilir

maliyet-teorisi

Maliyet Teorisi

Maliyet Teorisi Açık Maliyet: Firmaların kullandıkları girdilere yaptıkları ödemelerden kaynaklanan faliyeti ifade eder. Aynı zamanda …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Tema indir