Ayarları doğrulayın
Anasayfa / İİBF / Arz-Talep Analizi,Piyasa Dengesi ve Soruları

Arz-Talep Analizi,Piyasa Dengesi ve Soruları

Arz-Talep Analizi,Piyasa Dengesi ve Soruları
arz-talep-analizi
Arz-Talep Analizi,Piyasa Dengesi ve Soruları yazıma başlayalım.Bu yazıda mikro iktisat dersinin arz, talep ve piyasa dengesini olabildiğince sade, anlaşılabilir bir şekilde incelemeye çalıştık. Konu anlatımımızın sonundaki sorularla kendinizi sınayabilirsiniz. İyi çalışmalar.

Talep (D)

Talep, satın alma gücüyle destelenen istektir. Negatif eğimlidir. Talep edilen miktar ile fiyat arasındaki ters yönlü ilişkiyi göstermektedir.Yani Fiyatı artınca/azalınca, talep edilen miktarın azalması/artmasıdır. Piyasa talebi bireysel talebin yatay toplamından oluşur.

Arz-Talep Analizi,Piyasa Dengesi ve Soruları

Talebi Etkileyen Unsurlar;

 • Malın fiyatı (Sadece miktarı etkiler, diğerleri ise talebi etkiler ve paralel kaymasına neden olur.)
 • Parasal gelir
 • Diğer Malların Fiyatı
 • Zevk ve Tercihler
 • Bekleyişler
 • Nüfus

Talep fonksiyonu Qd= f(PxM, Ps, Pc, T, Me, N) formülüne eşittir. Fakat Fiyat dışındaki değişkenler sabit tutulmuştur. Yani Q= f(Pd) dir.

Talep-Değişmesi-Grafik-300x274

Arz-Talep Analizi,Piyasa Dengesi ve Soruları

 • Normal mal için gelirin artması sağa kaydırır.
 • Düşük mal için gelirin azalması.
 • İkame malın fiyatının artması sağa kaydırır.
 • Tamamlayıcı mal fiyatının azalması sağa kaydırır.

Talep-Miktarının-değişmesi-grafik-300x298

 • Malın kendi fiyatındaki değişmedir.

Not:

Qd= 20-2P → Eğim:1/2 dir.

Pd= 20-2Q → Eğim: 2 dir.

Arz Eğrisi (S)

Değişik fiyat düzeylerinde üretilen,üretip satmaya hazır oldukları mal miktarını ifade eder.

Bireysel Arz Fonksiyonu: Bir firmanın arzı ile bu arz miktarını etkileyen tüm değişkenler arasındaki ilişkiye arz fonksiyonu denir.

arz-fonksiyonu-GRAFİK-300x300

Arz Kanunu: Bir malın fiyatıyla, arz edilen miktarının arasında doğru yönlü ilişkiyi ifade eden kanundur.

Qs=a+ bP ⇒ Normal Talep

Ps=a+ bQ ⇒ Ters Arz Fonksiyonu

Piyasa Arzı: firmaların bireysel arzlarını her fiyat düzeyindeki yatay toplamları piyasa arzını ifade eder.

Arz-Değişmesi-grafik-300x300

 • Vergi
 • Sübvansiyon
 • Teknolojinin değişmesi
 • Beklentiler
 • Hava Koşulları
 • Diğer Mal fiyatlarının Değişmesi
 • Firma sayısının artması
 • Girdi Fiyatlarının değişme

Arz miktarını sadece fiyat değişimleri etkileyebilir.

Bir malın arz ve talebinin karşılaştığı her türlü ortama piyasa denir. Piyasa dengede olduğu zaman gerçekleşmiş olan fiyata denge fiyatı, bu fiyattan satılan miktara ise denge miktarı adı verilir. Denge fiyatı talep miktarını arz miktarına eşitleyen ve piyasayı temizleyen fiyattır. Arz edilen miktarın talep edilen miktarı aşan kısmına arz fazlası (fazla); talep edilen miktarın arz edilen miktarı aşan kısmına da talep fazlası (noksanı) denir.

 

Piyasa-Dengesi-300x290

Piyasa dengesi arz ve talebin eşit olduğu Enoktasıdır. P0 denge fiyatını Q0 ise denge miktarını gösterir. Eğer fiyat Pdüzeyinin altında olursa talep fazlası meydana gelir. Tüketiciler üreticilerin arz ettiğinden daha fazlasını talep ederler. Eğer fiyatlar Pdüzeyinin üstünde olursa arz fazlası meydana gelir. Üreticiler tüketicilerin talep ettiğinden daha fazlasını arz ederler.

Piyasa Dengesinin Değişmesi

 • Arz sabitken talebin artması denge fiyatının ve miktarının artmasına yol açacaktır. Arz sabitken talep değişince piyasa fiyatında meydana gelen değişmenin düzeyi arz esnekliğine bağlıdır. Talep değişmesinin piyasa fiyatı üzerindeki etkisi, arz esnekliği arttıkça azalır.
 • Arz ve talep aynı yönde ve aynı oranda artarsa denge fiyatı değişmez, denge miktarı artar. Arz ve talep artar ibaresinde ise miktar kesinlikle artarken; fiyatın ne olacağı belirsizdir.
 • Talep sabitken arzın azalması denge fiyatının artmasına ve denge miktarının azalmasına yol açar.
 • Talep sabitken arzın artması denge fiyatın azalmasına ve denge miktarının artmasına yol açar.
 • Arz azalır ve talep aynı oranda artarsa denge miktarı değişmez, ancak fiyat kesinlikle artar.

Arz-Talep Analizi,Piyasa Dengesi ve Soruları

Walras Fiyat ve Marshall Miktar İntibak Mekanizması

Bir piyasa dengesinin oluşmasında Walrasgil ve Marshallgil olmak üzere iki yaklaşım vardır. Bu yaklaşımlar arasındaki fark; Walras’ın piyasadaki dengesizliğe fiyatlar açısından bakması iken, Marshall’ın ise miktarlar açısından bakmasıdır.

Arz-Talep Analizi,Piyasa Dengesi ve Soruları

A. Walras Fiyat İntibak Mekanizması

Walras-Fiyat-İntibakı-300x265
Walras-Fiyat-İntibakı  Arz-Talep Analizi,Piyasa Dengesi ve Soruları 

P1 fiyatından mallarını satamayan üreticiler, aralarındaki rekabetten dolayı fiyatlar malın bol olmasıyla birleşerek tekrar P0 yani denge fiyatına doğru düşecektir.

Eğer fiyat denge fiyatın altında oluşur ise bu sefer piyasadaki talep piyasadaki arzdan fazla olacağından piyasada talep fazlası oluşacaktır. Bu sefer de tüketiciler aralarındaki rekabetten dolayı piyasa fiyatı tekrar denge fiyatına doğru yükselme eğilimine girecektir.

Marshallgil Miktar İntibakı

marshallgil-miktar-intibakı-grafik-300x300
marshallgil-miktar-intibakı  Arz-Talep Analizi,Piyasa Dengesi ve Soruları 

Üretim denge miktarının üstündeyse arz fiyatı fazlası, denge miktarının altındaysa talep fiyatı fazlası oluşur.

Üretim; denge miktarının altındayken arz artışı talep fiyatı fazlasını azaltacak, üstündeyken arz azalışı arz fiyatı fazlasını azaltacaktır.

İşlem miktarı, denge işlem miktarından büyükse arz fiyatı fazlası, küçükse talep fiyatı fazlası ortaya çıkar ve miktarın talep fiyatı ya da arz fiyatı fazlasına intibakıyla piyasa dengesi sağlanır.

Arz-Talep Analizi,Piyasa Dengesi ve Soruları

Tarama Soruları

1. Bir X malına ait talep eğrisi, X malında meydana gelen fiyat artışından etkilenirse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A. Talep eğrisi sağa kayar;
B. Talep eğrisi sola kayar
C. Talep eğrisi üzerinde aşağı doğru bir hareketlenme olur
D. Talep eğrisi üzerinde yukarı doğru bir hareketlenme olur
E. Talep eğrisinin eğimi azalır

Cevap D

Bir malın talep miktarındaki değişmeler, diğer değişkenler sabitken o malın fiyatındaki değişmelere bağlıdır. Malın fiyatı arttığında talep miktarı azalır, malın fiyatı azaldığında ise talep miktarı artar.

Arz-Talep Analizi,Piyasa Dengesi ve Soruları

2. Aşağıdakilerden hangisi talebi etkileyen faktörler arasında yer almaz?

A. Bireysel gelir
B. Teknolojik gelişmeler
C. Nüfus artışı
D. İkame malların fiyatları
E. Diğer malların fiyatları

Cevap B

Talebi Etkileyen Unsurlar;

 • Malın fiyatı (Sadece miktarı etkiler, diğerleri ise talebi etkiler ve paralel kaymasına neden olur.)
 • Parasal gelir
 • Diğer Malların Fiyatı
 • Zevk ve Tercihler
 • Bekleyişler
 • Nüfus

3. Marshallgil fiyat fazlasının oluşabilmesi için aşağıdaki koşullardan hangisinin gerçekleşmesi beklenebilir?

A. Mal miktarı olması gerekenden azsa
B. Mal miktarı olması gerekenden fazla ise
C. Fiyat düzeyi olması gerekenden yüksekse
D. Fiyat düzeyi olması gerekenden düşükse
E. Fiyat düzeyi olması gerekene eşitse

Cevap A

Üretim denge miktarının üstündeyse arz fiyatı fazlası, denge miktarının altındaysa talep fiyatı fazlası oluşur.

Üretim; denge miktarının altındayken arz artışı talep fiyatı fazlasını azaltacak, üstündeyken arz azalışı arz fiyatı fazlasını azaltacaktır.

İşlem miktarı, denge işlem miktarından büyükse arz fiyatı fazlası, küçükse talep fiyatı fazlası ortaya çıkar ve miktarın talep fiyatı ya da arz fiyatı fazlasına intibakıyla piyasa dengesi sağlanır.

Arz-Talep Analizi,Piyasa Dengesi ve Soruları

Arz-sorusu-grafik

Arz-Talep Analizi,Piyasa Dengesi ve Soruları

4. Verilen arz fonksiyonunda arz eğrisinin sola doğru kaymasının nedeni nedir ?

A. Devletin taban fiyat uygulamasına başvurması
B. Firmanın teknolojik olanaklarının değişmesi
C. Firmanın, fiyat artışı yönünde bir beklenti içine girmesi
D. Devletin asgari ücret düzeyini düşürmesi
E. Ham maddenin ucuzlaması

Cevap C

Arz Değişmesi

 • Vergi
 • Sübvansiyon
 • Teknolojinin değişmesi
 • Beklentiler
 • Hava Koşulları
 • Diğer Mal fiyatlarının Değişmesi
 • Firma sayısının artması
 • Girdi Fiyatlarının değişmesi

Arz miktarını sadece fiyat değişimleri etkileyebilir.

Arz-Talep Analizi,Piyasa Dengesi ve Soruları

Arz-Değişmesi-grafik-300x300

5. Arz fazlasının oluştuğu bir durumda, piyasanın yeniden dengeye gelebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmelidir?

A. Her fiyat düzeyinde arz azaltılmalıdır
B. Fiyat düzeyinde talep arttırılmalıdır
C. Fiyat piyasa dengesi düzeyine düşürülmelidir
D. Arz, piyasa dengesi düzeyine düşmelidir
E. Fiyat, piyasa dengesi düzeyine yükselmelidir

Cevap C

Arz-Talep Analizi,Piyasa Dengesi ve Soruları

6. Etkin bir tavan fiyatı uygulaması amacıyla hükumet tarafından belirlenecek fiyat için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A. Tavan fiyat, denge fiyatından küçük olmalıdır
B. Tavan fiyat, denge fiyatından büyük olmalıdır
C. Tavan fiyat, denge fiyatına eşit olmalıdır
D. Tavan fiyat, üretici için cazip olmalıdır
E. Tavan fiyat, esnek bir fiyat olmalıdır

Cevap A

7. Arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. Üretici sayısı
B. Azalan verimler yasası
C. ikame etkisi
D. Azalan marjinal fayda yasası
E. Fiyat etkisi

Cevap B

Arz-Talep Analizi,Piyasa Dengesi ve Soruları

8. Aşağıdakilerden hangisi bir tüketici talep eğrisi temsil etmez?

A. Q=10-2P
B. Q= 120-3P+2Y
C. Q=120/P
D. Q=120+3P-2Y
E. Q= 120

Cevap E

Arz-Talep Analizi,Piyasa Dengesi ve Soruları

9. Bir malın fiyatındaki düşüş aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

A. Malın talep eğrisini sola doğru kaydırır
B. Malın talep eğrisini sola doğru kaydırır ama talep edilen miktarı azaltmaz
C. Malın talep eğrisini sola doğru kaydırmaz ama talep edilen miktarı arttırır
D. Malın talep eğrisini sola doğru kaydırmaz ve talep edilen miktarı değiştirmez
E. Malın talep eğrisini sola doğru kaydırır ve talep miktarını artırır

Cevap C

Arz-Talep Analizi,Piyasa Dengesi ve Soruları

10. Aşağıdakilerden hangisi malın talep eğrisini sola doğru kaydırır?

A. Malı tüketen insanların sayısının artmasına yol açan bir nüfus artışı
B. Normal bir mal ise, tüketici gelirinin artması
C. Tamamlayıcı mal olan C’nin fiyatının düşmesi
D. İkame mal olan B’nin fiyatının yükselmesi
E. Düşük bir mal ise, tüketici gelirinin artması

Cevap E

Arz-Talep Analizi,Piyasa Dengesi ve Soruları

11. X malının ikamesi olan Y malının fiyatının artması sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A. Y malının talebi artar
B. Y malının talebi değişmez
C. X malının talebi artar
D. X malının talebi azalır
E. X malının talebi değişmez

Cevap C

Arz-Talep Analizi,Piyasa Dengesi ve Soruları

Kaynak için tıklayınız.

Hakkında Mehmet ERDOĞAN

Mustafa Kemal Üniversitesinde İktisat 2.sınıf öğrencisiyim.Sizlere yardımcı olma amaçlı kendimi iyi gördüğüm konularda içerikler hazırlayıp paylaşmak tayım.Daha önce farklı sitelerde ve mobil uygulamalarda içerikler paylaşırken şimdi sadece notdunyasi.com ile beraber çalışmaktayım. KPSSA,KPPSB,KPSS Önlisans,KPSS Ortaöğretim ve İİBF ders içerik ve notlarına benim yazılarımdan ulaşabilir siniz.Hayatta Başarılar...

İlginizi Çekebilir

maliyet-teorisi

Maliyet Teorisi

Maliyet Teorisi Açık Maliyet: Firmaların kullandıkları girdilere yaptıkları ödemelerden kaynaklanan faliyeti ifade eder. Aynı zamanda …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Tema indir