Ayarları doğrulayın
Anasayfa / Sınavlar / 2018 YKS Konuları

2018 YKS Konuları

yks-tyt-konuları

   YKS Konuları

Merhaba arkadaşlar sizlerle bu defa rehberlik veya tavsiyeler üzerine bir konu değilde sınıflandırmış olduğum 2018 YKS Konuları nı paylaşacağım.

Malumunuz  sınav sistemi yine değişti.Bu değişiklik ile birlikte öğrencilerin kafasında yine soru işaretleri belirdi.Bu süre zarfında öğrencilere elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım.Başarılı olabilirsem ne mutlu bana.Öncelikle hiç paniklememenizi tavsiye eder, adına alıştığımız YGS’ye giriyormuş gibi girin sınavınıza başarın ve güzel  bir üniversite hayatınıza başlayın.Tavsiye yok demiştim sanırım  bir anda kendimi tutamadım. 🙂 Lafımı burda bitirip sizi konularla başbaşa bırakmak istiyorum. 🙂

    2018 YKS Konuları (derslere göre)

      YKS Matematik konuları

    Cebir Konuları;

 1. Sayılar
 2. Sayı Basamakları
 3. Bölünebilme
 4. OBEB-OKEK
 5. Rasyonel Sayılar
 6. Basit Eşitsizlikler
 7. Mutlak Değer
 8. Üslü Sayılar
 9. Köklü Sayılar
 10. Çarpanlara Ayırma
 11. Oran Orantı
 12. Denklem Çözme
 13. Kümeler
 14. Fonksiyonlar
 15. Permütasyon
 16. Kombinasyon
 17. Binom
 18. Olasılık
 19. İstatistik
 20. İkinci Dereceden Denklemler
 21. Karmaşık Sayılar
 22. Parabol
 23. Polinomlar
 24. Toplam-Çarpım (dikkat aşağıda açıklaması var)
 25. Mantık
 26. Modüler
 27. Eşitsizlikler
 28. Logaritma
 29. Diziler
 30. Seriler
 31. Limit ve Süreklilik
 32. Türev
 33. İntegral

    NOT.!!!!

Toplam-Çarpım konu olarak müfredattan kaldırıldı Fakat Diziler konusu içerisinde sadece giriş kısmı anlatılıyor.

    Geometri Konuları;

 1. Doğruda ve Üçgende Açılar
 2. Dik ve Özel Üçgenler
 3. Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
 4. İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
 5. Üçgende Alanlar
 6. Üçgende Açıortay Bağıntıları
 7. Üçgende Kenarortay Bağıntıları
 8. Üçgende Eşlik ve Benzerlik
 9. Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
 10. Çokgenler
 11. Dörtgenler
 12. Yamuk
 13. Paralelkenar
 14. Eşkenar Dörtgen – Deltoid
 15. Dikdörtgen
 16. Çemberde Açılar
 17. Çemberde Uzunluk
 18. Daire
 19. Prizmalar
 20. Piramitler
 21. Küre
 22. Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
 23. Vektörler-1
 24. Doğrunun Analitiği
 25. Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller
 26. Uzay Geometri
 27. Dönüşümlerle Geometri
 28. Trigonometri
 29. Çemberin Analitiği
 30. Genel Konik Tanımı (Dış Merkezlik)
 31. Parabol
 32. Elips
 33. Hiperbol

    Edebiyat Konuları;

 1. Güzel Sanatlar ve Edebiyat
 2. Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)
 3. Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
 4. Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)
 5. Tarih İçinde Türk Edebiyatı
 6. Destan Dönemi Türk Edebiyatı
 7. İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
 8. Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)
 9. Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)
 10. Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)
 11. Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)
 12. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)
 13. Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler
 14. Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
 15. Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

    Coğrafya Konuları;

 1. Doğal Sistemler
 2. Beşeri Sistemler
 3. Mekansal Sentez Türkiye
 4. Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
 5. Çevre ve Toplum
 6. Ekonomik Faaliyetler

    Tarih Konuları;

 1. Tarih Bilimi
 2. Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
 3. İlk Türk Devletleri
 4. İslam Tarihi ve Uygarlığı
 5. Türk-İslam Devletleri
 6. Türkiye Tarihi
 7. Beylikten Devlete (1300-1453)
 8. Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
 9. Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
 10. Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
 11. En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
 12. 1881’den 1919’a Mustafa Kemal
 13. Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
 14. Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
 15. Türk İnkılabı
 16. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
 17. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 18. Atatürk’ün Ölümü
 19. Yüzyılın Başlarında Dünya
 20. İkinci Dünya Savaşı
 21. Soğuk Savaş Dönemi
 22. Yumuşama Dönemi ve Sonrası
 23. Küreselleşen Dünya
 24. Türklerde Devlet Teşkilatı
 25. Türklerde Toplum Yapısı
 26. Türklerde Hukuk
 27. Türklerde Ekonomi
 28. Türklerde Eğitim
 29. Türklerde Sanat

    Felsefe Grubu Konuları;

     Mantık Konuları;

 1. Mantığa Giriş
 2. Klasik Mantık
 3. Mantık ve Dil
 4. Sembolik Mantık

    Psikoloji Konuları;

 1. Psikoloji Bilimini Tanıyalım
 2. Psikolojinin Temel Süreçleri
 3. Öğrenme Bellek Düşünme
 4. Ruh Sağlığının Temelleri

    Sosyoloji Konuları;

 1. Sosyolojiye Giriş
 2. Birey ve Toplum
 3. Toplumsal Yapı
 4. Toplumsal Değişme ve Gelişme
 5. Toplum ve Kültür
 6. Toplumsal Kurumlar

    Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları;

 1. Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması
 2. İnsan ve Din
 3. İslam ve İbadetler
 4. İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
 5. Muhammed’in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.
 6. İslam ve Bilim, Estetik, Barış
 7. Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri

    Fizik Konuları;

 1. Fizik Bilimine Giriş
 2. Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi
 3. Tork
 4. Ağırlık Merkezi
 5. Basit Makineler
 6. Madde ve Özellikleri
 7. Sıvıların Kaldırma Kuvveti
 8. Basınç
 9. Isı ve Sıcaklık
 10. Genleşme
 11. Doğrusal Hareket
 12. Bağıl Hareket
 13. Dinamik
 14. Atışlar
 15. İş Enerji
 16. Dönme Hareketi
 17. Basit Harmonik Hareket
 18. İtme-Momentum
 19. Kütle Çekimi -Kepler Kanunu- Büyük Patlama
 20. Işık ve Gölge
 21. Düzlem Ayna
 22. Küresel Aynalar
 23. Kırılma ve Renkler
 24. Merceler ve Aydınlanma
 25. Elektrostatik
 26. Elektrik Alan- Elektriksel Potansiyel ve İş
 27. Yüklü Parçacıkların Hareketi
 28. Elektrik Akımı ve Devreler
 29. Temel Dalga Bilgileri
 30. Yay Dalgaları
 31. Su Dalgaları
 32. Ses ve Deprem Dalgaları
 33. Manyetizma
 34. Elektromanyetik İndüksüyon
 35. Sığaçlar
 36. Alternatik Akım ve Transformatör
 37. Dalga Mekaniği (Kırınım-Girişim-Doopler)
 38. Elektromanyetik Dalgalar
 39. Fotoelektrik ve Comptpn Olayı
 40. Özel Görelilik
 41. Atom Modelleri
 42. Atom Altı Parçacıklar
 43. Radyoaktivite
 44. Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

    Kimya Konuları;

 1. Kimya Bilimi
 2. Atom ve Yapısı
 3. Periyodik Sistem
 4. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 5. Asitler-Bazlaar ve Tuzlar
 6. Bileşikler
 7. Kimyasal Tepkimeler
 8. Kimyanın Temel Yasaları
 9. Maddenin Halleri
 10. Karışımlar
 11. Endüstride ve Canlılarda Enerji
 12. Kimya Her Yerde
 13. Modern Atom Teorisi
 14. Kimyasal Hesaplamalar
 15. Gazlar
 16. Sıvı Çözeltiler
 17. Kimya ve Enerji
 18. Tepkimelerde Hız
 19. Kimyasal Denge
 20. Sıvı Çözeltilerde Denge
 21. Kimya ve Elektrik
 22. Karbon Kimyasına Giriş
 23. Organik Bileşikler
 24. Hayatımızdaki Kimya

    Biyoloji Konuları;

 1. Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler
 2. Organik Bileşikler
 3. Hücre
 4. Madde Geçişleri
 5. DNA-RNA
 6. Protein Sentezi
 7. Enzimler
 8. Canlıların Sınıflandırılması
 9. Ekoloji
 10. Hücre Bölünmeleri
 11. Eşeysiz-Eşeyli Üreme
 12. İnsanda üreme ve Gelişme
 13. Mendel Genetiği
 14. Kan Grupları
 15. Cinsiyete Bağlı Kalıtım
 16. Biyoteknoloji, Evrim
 17. Solunum
 18. Fotosentez
 19. Kemosentez
 20. Bitki Biyolojisi
 21. Sistemler
 22. Duyu Organları

    YKS İngilizce konuları;

 1. Kelime Bilgisi
 2. Dilbilgisi Zamanlar,Preposition, Conjunction, Quantifiers
 3. Cloze Test
 4. Cümleyi Tamamlama
 5. İngilizce Cümlenin Türkçe Karşılığını Bulma
 6. Türkçe Cümlenin İngilizce Karşılığını Bulma
 7. Paragraf
 8. Anlamca Yakın Cümleyi Bulma
 9. Paragrafta Anlam Bütünlüğünü Sağlayacak Cümleyi Bulma
 10. Verilen Durumda Söylenecek İfadeyi Bulma
 11. Diyalog Tamamlama
 12. Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma

Ve YKS konularını sizlere sunmuş oldum.Darısı TYT konularına diyelim.İyi akşamlar ve görüşmek üzere demeden önce kendimi tutmayıp size bazı tavsilerde bulunacağım. 🙂 Arkadaşlar çalışın çalışın çalışın diyorum.Bu size birşey kaybettirmez.Ki misliyle kazanacağınızdan emin olabilirsiniz.Şimdi ki ödeyeceğiniz bedeller sizi ne hayatınızdan ne ailenizde ne de sevdiğiniz hiçbir şeyden alıkoymaycaktır.Hayatınızın temellerinizi attığını bu zamanlarda sadece biraz dişinizi sıkın derim.Hayat boyu başarılar,görüşmek üzere

Benim diğer yazılarım için bakınız;(Sınav Kaygılarını Nasıl Yenebiliriz?,Sınava Hazırlanan Öğrenciler İçin Tasiyeler,2018 TYT Konuları )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hakkında Betul

İlginizi Çekebilir

YKS SINAVI BİLGİLENDİRME

YKS SINAVI BİLGİLENDİRME Sevgili arkadaşlar notdunyasi.com rehberlik danışmanınız ben Betül TOPDAĞ “YKS SINAVI BİLGİLENDİRME “adlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Tema indir